NIEUWSBRIEF DECEMBER 2010

 

De website is online: www.depassieorganisator.nl

De geboorte van mijn website is een feit. Eind oktober is de website online gegaan. Samen met mijn websitebouwer Arnoud Bernhard van Xpressie hebben we de afgelopen maanden de website vormgegeven en de teksten gemaakt. Marketingdeskundige Pim van Zanen heeft ons zeer waardevolle tips gegeven.
Een mooi proces om voor mezelf helder te krijgen en scherp te formuleren wat ik wil en waartoe de Passieloper kan dienen. Ik zet de Passieloper in als werving en selectie-instrument, voor loopbaanvragen en functioneringsproblemen. Daarnaast ben ik een eerste pilot aan het uitvoeren voor het Visie-Passie-Organisatieconcept. Over wat dit inhoudt en hoe we werken verwijs ik van ganser harte naar mijn website.

Regent Beveiligingen werft en selecteert succesvol met de Passieloper®.

Ik ben in contact gekomen met Regent Beveiligingen ondat zij een ZZP'er hadden aangenomen die na een paar maanden niet bleek te functioneren en veel schade heeft aangericht bij de klanten. Een ZZP'er voert in een regio de onderhouds- en storingsdiensten uit en is het eerste aanspreekpunt voor de klant. We hebben de Passieloper gebruikt om te inventariseren aan welke eisen de toekomstige medewerker moet voldoen.
Daarna heb ik een profiel van de vacature gemaakt en hebben we een compacte advertentie opgesteld. Sollicitanten die belangstelling hebben voor de vacature, worden uitgenodigd bij Regent om de Passieloper schriftelijk drie keer in te vullen: één keer vanuit de huidige werkervaring, één keer wat ze niet willen en één keer wat ze het allerliefste zouden willen. Deze formulieren leveren een schat aan informatie over de sollicitant op, vele malen uitgebreider dan de gebruikelijke sollicitatiebrieven.
Doordat deze informatie dezelfde structuur heeft als de inventarisatie van de functie zijn beiden goed met elkaar te vergelijken.
De kandidaten die een positief beeld op leveren, worden uitgenodigd voor het daadwerkelijk lopen van de Passieloper. De leidinggevende en de sollicitant lopen tegelijk de Passieloper. Er ontstaat naar twee kanten een heel uitgebreid beeld. De sollicitant en de leidinggevende kunnen heel goed beslissen of de functie en de persoon bij elkaar passen.
Een sollicitant omschrijft zijn ervaring als volgt: 'In mijn geval kwamen we erachter dat de strategie van de opdrachtgever zeer goed paste bij mijn passies. Tot op de dag van vandaag blijkt dat ook uit alles. Werken zonder discussie over de kern waar het om gaat. Een bedrijf in alarmsystemen gecommitteerd aan de klant. Waar elke investering in de continu├»teit in klanttevredenheid oké is. Past zo goed bij mij!'
De leidinggevende zegt over de Passieloper: 'Het lopen van de passieloper, is een aparte ervaring omdat de kandidaat samen met Regent Beveiligingen de 7 niveaus van de Passieloper doorloopt. De grote kracht hiervan is dat op "gelijk niveau" wordt gecommuniceerd en dat actief gekeken wordt of beide partijen met elkaar matchen. We zijn beiden namelijk op zoek naar de juiste partner.'
Regent Beveiligingen heeft inmiddels vier nieuwe medewerkers op deze wijze aangetrokken en twee sollicitanten zitten in de laatste fase van de procedure.

Welke organisaties willen ook op een effectieve wijze werven en selecteren?

Twijfelt u wel eens of u de juiste medewerker hebt aangetrokken? Of blijkt na een paar maanden dat het toch niet de juiste persoon is? Vraagt u zich wel eens af of de werving- en selectieprocedure die u toepast wel het gewenste resultaat oplevert?
De juiste persoon op de juiste plek levert goud op! Met de Passieloper® krijgt u werkelijk de juiste persoon op de juiste plek! Een gepassioneerde medewerker die met enthousiasme werkt. Bent u geïnteresseerd en wilt u de Passieloper uittesten met een vacature of kent u een organisatie, die graag met de Passieloper wil experimenteren of wil inzetten, neem contact op met Pieter Klein, tel. 030-2763080 of 06-49828273 of mail info@depassieorganisator.nl.

De gemeente Utrecht zet de Passieloper in bij loopbaanvragen, functioneringsproblemen en midlifevragen.

'T Bureau, het mobiliteitsbureau van de gemeente Utrecht heeft de Passieloper opgenomen in het aanbod aan de medewerkers en leidinggevenden van de gemeente Utrecht.
Leidinggevenden en medewerkers kunnen bij een functioneringsprobleem, een loopbaanvraag of een midlifevraag via 't Bureau de Passieorganisator inschakelen.
De Passieloper wordt gebruikt om een eerste analyse van de situatie te maken en de passie van de medewerker scherp geformuleerd te krijgen.
In het toelichtende gesprek tussen de medewerker, de direct leidinggevende en Pieter Klein wordt beoordeeld of een vervolg in de vorm van een kort coachingstraject gewenst is.
Een medewerker van de gemeente Utrecht omschrijft haar ervaring als volgt: 'Ik heb inderdaad een gevoel van voldoening en herkenning aan het lopen van de Passieloper over gehouden. Mijn passie heb ik nog regelmatig in mezelf opgeroepen, het klopt en geeft veel energie. Het heeft mij de keuze voor mijn opleiding en mijn volgende baan ondersteund. Ik weet nu heel goed waar ik voor moet gaan.'

Welke organisatie of deel van de organisatie wil een pilot met het Visie-Passie-Organisatieconcept doen?

Zijn de visie en de doelstellingen van uw organisatie helder? Zijn ze bekend bij uw medewerkers? Leveren uw medewerkers een kwalitatief goede bijdrage aan de te realiseren doelstellingen?
Hoe hoog is het ziekteverzuim? En het verloop? Hoeveel kost éé procent ziekteverzuim? Hoeveel tijd en energie besteden uw leidinggevenden aan niet goed functionerende medewerkers? Hoeveel geld bent u kwijt aan het afkopen van niet functionerende medewerkers?
Hoe is de kwaliteit van uw product of dienstverlening? Leveren uw medewerkers als vanzelf die hoge kwaliteit?
Gepassioneerde medewerkers die de visie en de doelstellingen van de organisatie realiseren, maken de organisatie groot(s)!
Het Visie-Passie-Organisatieconcept maakt de visie van de organisatie werkend en de passies van de medewerkers zijn uitgangspunt voor het organiseren van het werk.
Wat levert het Visie-Passie-Organisatieconcept u op?
Uw medewerkers kennen de visie en de doelstellingen. Uw medewerkers realiseren met passie de doelstellingen. De kosten zijn lager en de opbrengsten hoger. De medewerkers hebben een hoge medewerkertevredenheid (laag ziekteverzuim en verloop) en leveren een hoge kwaliteit en productiviteit.
Wilt u met een pilot ervaren wat het Visie-Passie-Organisatieconcept voor uw organisatie kan betekenen, neem contact op met Pieter Klein, tel. 030-2763080 of 06-49828273 of mail info@depassieorganisator.nl.

Wie wil mee op ontdekkingsreis om te achterhalen hoe leerprocessen van mensen en organisaties duurzaam te verankeren zijn?

Frank Leget en Pieter Klein organiseren op 2 februari 2011 een bijeenkomst om met mensen vanuit andere disciplines op zoek te gaan naar mogelijkheden om veranderingsprocessen en leerprocessen duurzaam te verankeren in mens en organisatie. We weten nog niet wat we daarbij gaan ontdekken: nieuwe antwoorden, theoretische idee├źn of modellen of een nieuwe manier van een proces inrichten?
Wij hebben een gezamenlijke passie: de veranderings- en leerprocessen van mensen en organisaties. Frank is interim-manager en begeleider van veranderingstrajecten.
We zoeken mensen uit zeer verschillende disciplines om vanuit allerlei invalshoeken naar deze thematiek te kijken.
Ben je geïnteresseerd? Kijk dan op de website van Frank Leget (www.chaman.nl) of klik hier.