NIEUWSBRIEF MEI 2011

Met gepaste trots presenteer ik jullie de ontwikkelingen van de Passieorganisator.

 

WERVING EN SELECTIE DOOR STEEDS MEER BEDRIJVEN TOEGEPAST

De afgelopen maanden heeft zich een aantal bedrijven gemeld om de Passieloper in te zetten als werving en selectie-instrument.
Zowel de directeuren en managers van de organisaties als de sollicitanten zijn zeer enthousiast. Het is in het begin even wennen aan deze nieuwe manier van selecteren. Maar na het proces weet iedereen heel goed of de match er is.
De reactie van Promundo.
Promundo richt zich op rendementsvraagstukken vanuit bedrijfsvoering. Ze doen dit met specialisten die kunnen bogen op jarenlange ervaring binnen de vier centrale aandachtsgebieden. De aandachtsgebieden zijn: Finance & Control, Personeel & Organisatie, Security Riskmanagement en Facility Management (waaronder huisvesting en inkoop) (zie verder www.promundo.nl).
Promundo heeft de Passieloper gebruikt om een nieuwe zelfstandig functionerende adviseur aan te trekken.
Michèle Belgraver van Promundo zegt: "Door op deze wijze het 'sollicitatiegesprek' te voeren kun je toetsen of de visie en missie van Promundo aansluit bij de passie van de sollicitant. Met behulp van de passieloper voeren we een heel open en eerlijk gesprek waarin wederzijdse verwachtingen worden gedeeld."
De sollicitant zei na afloop: "De inzet van de Passieloper bij sollicitaties is niet alleen een goed hulpmiddel voor mij om duidelijk te krijgen of de functie waarop ik heb gesolliciteerd past bij het beeld dat ik heb van de functie. Ook krijg ik meer te zien van Promundo en van de cultuur binnen de organisatie. Kortom: ik krijg tijdens het lopen van de Passieloper daadwerkelijk een inkijk in de organisatie en kan zo niet alleen de functie beoordelen maar ook het bedrijf waar ik terecht kom. Een win-win situatie voor beide partijen."

FUNCTIONERINGSVRAAG: DE KRACHT TERUG EN DE RICHTING SNEL HELDER

Ik wil in deze nieuwsbrief graag een voorbeeld presenteren van een functioneringsvraag. Het accountantskantoor Boschland (zie www.boschland.nl) heeft mij benaderd met een functioneringsproleem van een medewerker. We hebben afgesproken om eerst de Passieloper te lopen om een goed beeld van de medewerker en de problematiek te krijgen. Daarna is een coachingstraject gevolgd en daarvoor hebben we concrete doelen vastgesteld.
Met de Passieloper is de medewerker weer in de eigen kracht gebracht en vanuit de passie werd inzicht verkregen in de problematiek. Tevens heeft de heenweg van de Passieloper zicht gegeven op belemmeringen die aangepakt zijn tijdens de coaching.
Henk van den Oever, leidinggevende: "Het is verrassend om te zien hoe iemand in positieve zin kan veranderen na het doorlopen van de Passieloper en de daarop volgende coaching. Zaken zijn nu veel beter verklaarbaar en er ontstaat meer begrip voor elkaar op de werkvloer. Echt een aanrader voor een ieder in de organisatie. En niet in de laatste plaats een verrijking voor jezelf."
De medewerker zegt er het volgende over: "Na een kennismakingsgesprek heb ik de Passieloper gelopen. Ik heb ontdekt wat het doel en de visie van de organisatie is en wat hun verwachtingen zijn. In het coachingstraject heb ik leren terugkijken. Er werd mij de spiegel voorgehouden, waardoor ik mijn eigen gedrag leerde herkennen. Met de handvatten die ik kreeg aangereikt en de dagelijkse toepassing merk ik dat ik veel lekkerder in mijn vel zit en dus goed functioneer."

DPN GEBRUIKT DE PASSIELOPER OP VELE FRONTEN

DPN is specialist in digitaal printen en drukken (zie www.dpn.nl).
De directeur heeft mij eind vorig jaar benaderd omdat hij in het verleden een paar mensen in dienst had genomen die niet goed bleken te passen en dus niet goed functioneerden. Dat bracht extra kosten teweeg (de werving en het inwerken).
Toen ik hem over de Passieloper vertelde, wilde hij gelijk de volgende werkdag de Passieloper zelf lopen. Daarna zijn alle medewerkers gevolgd.
We hebben de Passieloper inmiddels vier keer gebruikt voor een wervingstraject. Daarbij hebben we twee kandidaten gericht kunnen afwijzen en gelukkig hebben we ook twee kandidaten aangenomen. Met alle medewerkers zijn functioneringsgesprekken gevoerd, waarbij de informatie van de Passieloper als basis is gebruikt en tevens gelegd is naast de ervaringen van de directeur en de bedrijfsleider. Zeer indringende en diepgaande gesprekken, waardoor de medewerkers ook heel goed beseffen wat van hen wordt verwacht en wat ze de organisatie te bieden hebben.
De informatie van de individuele Passielopers is ook gelegd naast de functiepassielopers om na te gaan of medewerkers passen op de nieuwe functies.
René Jeurissen, directeur DPN vindt dat de Passieloper een waardevolle bijdrage levert. Het geeft hem goed zicht in hoe mensen functioneren en wat hen drijft om bij DPN te werken. Hij is blij om deze methode bij de werving en selectie toe te passen omdat het voorkomt dat er niet juiste medewerkers worden aangetrokken, hetgeen aanzienlijke kosten scheelt. Hij ervaart de samenwerking als prettig en ongedwongen.

CREATHALER EN NMR ONTDEKKEN HET VISIE-PASSIE-ORGANISATIECONCEPT

Creathaler maakt echt werk van een training of opleiding en kiest voor de persoonlijke aanpak (zie www.creathaler.nl). Onderdeel van Creathaler is Leermeester.nu. Leermeester.nu is de specialist in leermeestertrainingen. Centraal staat het begeleiden van mensen die anderen gaan begeleiden (o.a. in de horeca). De trainers bekijken per deelnemer wat zijn of haar leervraag is, zodat iedereen de kennis opdoet die hij nodig heeft (zie www.leermeester.nu).
NMR (Naar Meer Resultaat) is de specialist voor MKB en ZZP'er met praktisch advies dat werkt! NMR ondersteunt MKB-ondernemers en ZZP'ers met een uitgebreid dienstenpakket (zie www.naarmeerresultaat.nl).

Beide organisaties zijn op mijn uitnodiging ingegaan om een pilot te starten met het Visie-Passie-Organisatieconcept.
Met beide organisaties heb ik de eerste fase uitgewerkt en deze bijna of geheel afgerond. We hebben de visie van de organisatie in vijf onderdelen helder gemaakt: hoger doel, gewaagd doel, kernwaarden, kernkwaliteiten en de organisatieprincipes.
We zijn nu de slag aan het maken om de visie te laten leven in de organisatie. De volgende stap wordt de passies van de medewerkers ontdekken met de Passieloper en nagaan of de passie en de visie elkaar wederzijds versterken.

Peter van Kempen, directeur van Creathaler en Leermeester.nu ziet het Visieproces als een herijking van zijn richting. Hij heeft weer helder gekregen waar het bedrijf voor staat en wat hem drijft. Hij pakt regelmatig de uitwerking erbij om de koers helder te houden in de waan van de dag. Hij vindt het belangrijk om de kernwaarden te benoemen en te vertalen naar wat dat betekent in de praktijk. Het proces is voor hemzelf van grote waarde geweest en daarmee voor het bedrijf. Hij is zich nog bewuster geworden van zijn eigen kracht en geeft van daaruit sturing aan het bedrijf. De onderstroom van bezinning is meer aanwezig in de dagelijkse praktijk en bij het maken van keuzen.

Ron Visser en Michel Schless van NMR vinden het waardevol om in de hectiek van alledag momenten te hebben om zeer gericht stil te staan bij alle aspecten van de visie en de toekomst van NMR. Het proces geeft een goed inzicht in hoe ze de organisatie willen opzetten en willen leiden en een kernachtig zicht op de doelstellingen.
Ze vinden de aanpak gestructureerd, concreet en to the point. En het gebeurt op een ontspannen wijze. Ze zeggen: 'Vreemde ogen en gerichte vragen dwingen je om indringend naar de ontwikkelingen van NMR te kijken en de koers scherp en helder in beeld te krijgen."

POSITIVITY NOW VAN JANE BREDIUS: KRACHTIG JE COMMUNICATIE EN EFFECTIVITEIT VERHOGEN

Ik werk samen met Jane Bredius van PositivityNow. Zij is een inspirerende en motiverende vrouw die NLP-opleidingen en workshops verzorgt.
Ze organiseert korte en krachtige trainingen die zeer effectief zijn.
Haar energieke en vrolijke persoonlijkheid maakt leren bij haar tot een onvergetelijke ervaring. Ik kan de trainingen bij haar zeer aanbevelen. Zie verder www.positivitynow.nl.

Ik organiseer samen met Jane trainingen voor coaches en HRM-professionals die de Passieloper willen gebruiken in hun coachingspraktijk of als HRM-instrument.
Heb je vragen of belangstelling stuur een mail naar mij (info@depassieorganisator.nl).

MEERBUSINESS UTRECHT: EEN NETWERK DAT WERKT EN VEEL PLEZIER GEEFT

Sinds de oprichting ben ik actief lid in het netwerk van MeerBusiness Utrecht (MBU). Als je als ondernemer, directeur of manager, wilt weten wat zich in de (zaken)regio Utrecht afspeelt, kan je dat via MBU te weten komen.
Het is een regionaal ondernemersplatform dat gestart is in juni 2010. Zij organiseren minimaal twaalf sportieve, sociale en informatieve netwerkbijeenkomsten per jaar. Op deze bijeenkomsten kun je andere ondernemers ontmoeten, kennis delen, elkaar inspireren en samen van gedachten wisselen. Daarnaast verzorgen ze maandelijks een zeer informatieve nieuwsbrief met zakelijke nieuwtjes, businessinformatie, interessante kortingen en veel meer. Ik heb al meerdere interessante, inspirerende en leuke netwerkbijeenkomsten bijgewoond.
Wil je een interessante bijeenkomst van MBU bijwonen, je kunt mij bellen of mailen en dan nodig ik je graag uit als introducé.
Voor informatie verwijs ik naar www.utrecht.meerbusiness.nl. Daar staan ook alle bijeenkomsten aangekondigd.