ORGANISATIEPROBLEEM

Zijn de visie en de doelstellingen van de organisatie helder? Zijn ze bekend bij de medewerkers? Leveren jouw medewerkers een kwalitatief goede bijdrage aan de te realiseren doelstellingen?
Hoe hoog zijn je ziekteverzuim en verloop? Hoeveel kost één procent ziekteverzuim? Hoeveel tijd en energie besteden jouw leidinggevenden aan niet goed functionerende medewerkers? Hoeveel geld ben je kwijt aan het afkopen van niet functionerende medewerkers?
Hoe is de kwaliteit van jouw product of dienstverlening? Leveren jouw medewerkers als vanzelf die hoge kwaliteit?

Gepassioneerde medewerkers die de visie en de doelstellingen van de organisatie realiseren, maken de organisatie groot(s)!

Het Visie-Passie-Organisatieconcept maakt de visie van de organisatie werkend en de passies van de medewerkers zijn uitgangspunt voor het organiseren van het werk.

Wat levert het Visie-Passie-Organisatieconcept u op?

jouw medewerkers kennen de visie en de doelstellingen. De medewerkers realiseren met passie de doelstellingen. De kosten zijn lager en de opbrengsten hoger. De medewerkers hebben een hoge medewerkertevredenheid (laag ziekteverzuim en verloop) en leveren een hoge kwaliteit en productiviteit.