FUNCTIONERINGSPROBLEEM OF LOOPBAANVRAAG

Na de verkenning van de vraag volgt het lopen van De Passieloper®.
Voor het lopen verwoord je nogmaals kernachtig de vraag.
De Passieloper achterhaalt de passie, de eventuele belemmeringen en de antwoorden op de functionerings- of loopbaanvraag.
Tijdens het lopen worden aantekeningen gemaakt die na afloop worden verwerkt in een compact verslag. Na het lopen bespreken we de antwoorden.

Het verslag wordt aan je gemaild. Je geeft toestemming om het verslag ook naar de opdrachtgever te sturen.

Met de opdrachtgever en medewerker bespreken we het verslag. De passie wordt toegelicht. Aan de opdrachtgever worden handvatten gegeven om het aansturen van de medewerker vanuit de passie te doen. De antwoorden die zijn gevonden op de vraag worden doorgesproken. De eventuele belemmeringen worden toegelicht.

Een coachingstraject kan een vervolg zijn. De Passieorganisator voert zo gewenst de coaching uit. Voor de coaching worden de doelstellingen helder geformuleerd. Tevens worden afspraken gemaakt over de doorlooptijd, het aantal keren en de (tussen)evaluaties.