WERVING EN SELECTIEPROBLEEM

De twee vaste onderdelen van het werving- en selectieproces zijn:

  • De manager beantwoordt de vragen van De Passieloper® over de vacature. Daarmee formuleren we een scherp en compleet beeld: aan welke eisen de nieuwe medewerker moet voldoen, een scherp profiel van de vacante functie en een (compacte) advertentie. We bespreken de diverse wervingsmedia. De organisatie plaatst de advertentie.
  • De sollicitant en de manager lopen samen de Passieloper (letterlijk) en wij begeleiden het proces. Eventueel observeren medewerkers van het team het proces. Op deze indringende wijze wordt ontdekt of de sollicitant én de functie en de organisatie bij elkaar passen. Ook wordt ontdekt of de medewerker tot verdere ontwikkeling kan komen in de geboden functie en organisatie.

Hoe het wervingsproces verder wordt ingericht bespreken we met de opdrachtgever en daarbij wordt aangesloten op werkbare praktijk.
We begeleiden het wervings- en selectieproces van het begin tot het eind. Er is een mogelijkheid om HRM-medewerkers op te leiden om van de Passieloper gebruik te maken.