WAT IS DE PASSIELOPER®?

De Passieloper is een instrument dat bestaat uit zeven verschillende posities. Je doorloopt letterlijk de zeven posities. Op iedere positie wordt een vraag gesteld. Door te antwoorden word je je bewust van beelden, overtuigingen, opvattingen en aannames die onder de oppervlakte voor belangrijke sturing zorgen. De zeven stappen vormen een proces, dat de passie inzichtelijk en bewust maakt. Er worden woorden gegeven aan jouw diepste drijfveer.

De oorsprong van de Passieloper is een model dat door Robert Dilts is ontwikkeld op grond van het werk van de antropoloog Gregory Bateson: 'Steps to an ecology of mind'. In de 'Unified Field Theory' ontwikkelde Robert Dilts de logische niveaus van leren van Bateson verder. Door te werken met dit model worden de zeven verschillende niveaus, waarop mensen functioneren inzichtelijk en ervaarbaar: van het meer aan de oppervlakte liggende niveau (omgeving) tot het diepste niveau (zingeving, passie). In het artikel "Goud Delven in organisaties" kun je meer lezen over de Passieloper en de toepassingen.