HOE WERKEN WE?

De eerste stap is het verhelderen van het probleem of de vraag. Dat doen we met de manager (opdrachtgever) en de medewerker samen, tenzij de medewerker zelf de opdrachtgever is. We gaan na of De Passieloper® of Het Visie-Passie-Organisatieconcept het probleem kan oplossen.
We presenteren onze aanpak alleen als we het resultaat hebben vastgesteld en wij zelf de overtuiging hebben dat we dat resultaat kunnen bieden.

De Passieloper maakt altijd onderdeel uit van het vervolg. De Passieloper is een instrument dat bestaat uit zeven verschillende posities. Je doorloopt letterlijk de zeven posities. Op iedere positie wordt een vraag gesteld. Door te antwoorden word je je bewust van beelden, overtuigingen, opvattingen en aannames die onder de oppervlakte voor belangrijke sturing zorgen. De zeven stappen vormen een proces, dat de passie inzichtelijk en bewust maakt. Er worden woorden gegeven aan jouw diepste verlangen.

Het vervolg is afhankelijk van de vraag:

De laatste stap is altijd samen met de opdrachtgever en medewerker(s) vaststellen of het resultaat is bereikt. We evalueren de aanpak en geven en krijgen feedback.

Een vooraf helder en scherp bepaald doel geeft richting aan een succesvol proces!